Фирмени данни

Банкова сметка в лева:

 

УниКредит Булбанк АД
гр. Варна
IBAN : BG03UNCR70001521070111
SWIFT: UNCRBGSF
КЛАВИС ТРЕНД ООД

 

 

Банкова сметка в евро:

 

Първа  инвестиционна  банка АД
гр. Варна
IBAN :BG16FINV91501014767472
BIC:FINVBGSF
КЛАВИС ТРЕНД ООД