Европейско и национално съфинансиране

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

 

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0405-C01
Бенефициент: КЛАВИС ТРЕНД ООД, ЕИК 201039766

 

 

Обща стойност: 5 338.87 лв., от които  4 538.04 лв.
европейско и 800.83 лв. национално съфинансиране.

 

 

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.