АВТОРСКИ ПРОГРАМИ

Екскурзии до Турция и България

Автобус

4 дни / 3 нощ.

22.07, 12.08, 03.09, 23.09,14.10,...,02.12.2021

Автобус

2 дни / 1 нощ.

24.07, 21.08, 11.09, 16.10, 20.11, 11.12.2021

Автобус

2 дни / 1 нощ.

2021